dimarts, 29 de novembre de 2011

UNA MICA DE TEORIA SOBRE L' INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL...

La intel·ligència és la capacitat per escollir de la millor manera entre les exigències que se’ns presenten en el món.
Existeixen moltes intel·ligències:
Lògic- matemàtica - Lingüística - Espacial - Musical- Naturalista - Corporal - Intrapersonal- Interpersonal
Les dues últimes,  són Intel·ligències Emocionals.
Aquestes intel·ligències es refereixen a les habilitats per ser capaç de motivar-se i persistir davant les decepcions; controlar els impulsos i demorar la gratificació, regular l’humor , evitar que els trastorns disminueixin la capacitat de pensar, mostrar empatia i abrigar l’esperança.
Reconèixer els nostres propis sentiments i els aliens, de motivar-nos i de manejar bé les emocions, en nosaltres mateixos i en les nostres relacions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada