dimarts, 29 de novembre de 2011

UNA MICA DE TEORIA SOBRE L' INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL...

La intel·ligència és la capacitat per escollir de la millor manera entre les exigències que se’ns presenten en el món.
Existeixen moltes intel·ligències:
Lògic- matemàtica - Lingüística - Espacial - Musical- Naturalista - Corporal - Intrapersonal- Interpersonal
Les dues últimes,  són Intel·ligències Emocionals.
Aquestes intel·ligències es refereixen a les habilitats per ser capaç de motivar-se i persistir davant les decepcions; controlar els impulsos i demorar la gratificació, regular l’humor , evitar que els trastorns disminueixin la capacitat de pensar, mostrar empatia i abrigar l’esperança.
Reconèixer els nostres propis sentiments i els aliens, de motivar-nos i de manejar bé les emocions, en nosaltres mateixos i en les nostres relacions.

dimecres, 16 de novembre de 2011

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL I ADOLESCÈNCIA

Expressar les emocions adequadament o simplement expressar-les no es una tasca fàcil.
El món de l' adolescent és un mon egocèntric en el qual tot gira per a un mateix i sobre si mateix : ell és l' important. Si vol una cosa la seva obsessió serà aquella cosa...i no pensa en conseqüències . Tot es simple ...si els pares comparem amb altres :...veus que li ha passat al teu amic...? , s' imposa l' egocentrisme que es regeix pel principi del plaer : A mi no em passarà , jo no ho faré com ell...

Com actuar davant d' un adolescent...ahhh properament : 'INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL I ADOLESCÈNCIA intel.ligència emocional . http://www.grupsural.com/consultors/index.php?option=com_content&view=article&id=53:intelmligencia-emocional&catid=38&Itemid=113&gclid=CMyn9ZT7u6wCFSUhtAodzFuEpg